Over duurzaamheid.nl

Duurzaamheid.nl is een site met informatie over duurzame producten, diensten, trainingen en boeken. Doel is iedereen te informeren over de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Want naarmate de voorraad van fossiele brandstoffen en grondstoffen slinkt, zal recycling en opwekking van energie uit eindeloze bronnen ervoor moeten zorgen dat er geen gebrek aan energie en materialen ontstaat.  

Duurzaamheid is ook van toepassing op onze voedselketen, op de bouw van woningen en gebouwen en de manier waarop we leven. Er wordt te veel bos gekapt om nieuwe landbouwgrond te winnen. Daardoor slinkt het aantal bomen dat de CO2-uitstoot afkomstig van productieprocessen, vervoer en transport kan omzetten in zuurstof. Ook de manier waarop wij bouwen moet veranderen. De tijd is aangebroken dat de gebouwde omgeving zelf energie kan opwekken, water en lucht kan zuiveren en afval kan omzetten in energie. Er zijn al voorbeelden van gebouwen en woningen die meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben, maar dat aantal moet groeien om de klimaatverandering en de milieuvervuiling een halt toe te roepen.  

Deze site vormt een portaal van kennis die nodig is om duurzaam te kunnen leven, werken en ontwikkelen. En geeft u tips, adviezen en adressen om de daad bij het woord te kunnen voegen. Want een duurzame wereld is alleen te realiseren als iedereen daaraan meewerkt. En ervan doordrongen is dat duurzaamheid de sleutel voor de toekomst van onszelf en van toekomstige generaties is. Help een handje mee en mail uw bijdragen, tips of adviezen naar directie@duurzaamheid.nl.

Loading...