Producten

Voor de huidige manier van produceren is energie nodig die grotendeels wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen of met behulp van kernenergie. Beide dragen bij aan vervuiling van grond, water en lucht. Overstappen op energie uit eindeloze, schone bronnen, zoals wind, zon, aardwarmte, biomassa, getijden en waterkracht, is een eerste stap op weg naar duurzaam ontwikkelen. Om aan onze behoeften te voldoen worden dagelijks tonnen grondstoffen gebruikt die langzaam maar zeker uitgeput dreigen te raken. Denk aan plastics (uit aardolie), ertsen, chemicaliĆ«n en bouwmaterialen die een aanslag doen op onze bodemvoorraden.  

Duurzaam produceren betekent dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen, ervoor zorgen dat lucht, water en bodem niet vervuild raken en dat we minder beslag leggen op onvervangbare grondstoffen. Dat er schone energie gebruikt wordt en het transport van grondstoffen en producten zo milieuvriendelijk mogelijk is. Het aantal duurzame producten groeit en kan concurreren met traditioneel vervaardigde producten. Denk bijvoorbeeld aan kleding van duurzaam geteelde katoen of brandnetels (Brennels) die volledig bioafbreekbaar zijn, omdat ook de verfstoffen geen milieubelasting veroorzaken. Denk aan meubelstoffen en vloerbedekking (Desso) die na gebruik opnieuw te verwerken zijn tot nieuwe producten.  

Er zijn keurmerken waaraan u duurzame producten kunt herkennen. Meer informatie over duurzame keurmerken is te vinden op www.milieukeur.nl en www.skal.nl. Ook het ministerie van VROM (www.vrom.nl) biedt veel informatie over duurzame keurmerken en duurzaam consumeren.

Loading...