Weblinks

Sites van Search over duurzaamheid
www.searchbv.nl
www.duurzaamheid-search.nl

Sites van Anne-Marie Rakhorst
www.duurzaamheid.nl
www.annemarierakhorst.nl

Startpagina’s
De volgende startpagina’s bundelen adressen en gegevens van leveranciers en producenten van duurzame diensten, producten en technieken. De startpagina’s zijn in thema’s of onderwerpen onderverdeeld.
http://duurzame-energie.startpagina.nl
http://duurzame-producten.startpagina.nl
http://duurzaambouwen.startpagina.nl
http://duurzaam-wonen.startpagina.nl
http://cradle-to-cradle.startpagina.nl

Sites over duurzaam bouwen
www.bouwendnederland.nl site van Bouwend Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. www.bouwkosten-online.nl site om kosteloos de prijzen van meer dan 30.000 bouwdelen te raadplegen.
www.dcmat.tudelft.nl site van TU Delft over zelfherstellende materialen.
www.dgbc.nl site van de Dutch Green Building Council.
www.duurzaamthuis.nl speelse site over duurzaam wonen met tips en artikelen.
www.fscnl.org site van de Forest Stewardship Council.
www.gprgebouw.nl informatie over het instrument GPR Gebouw.
www.houtinfo.nl informatie over keurmerken voor hout (o.a. FSC en PEFC).
www.ifd.nl informatie over industrieel flexibel en demontabel (IFD) bouwen.
www.innovatienetwerk.org site over de activiteiten van het Innovatienetwerk.
www.kennislink.nl site met informatie over bamboe als bouwmateriaal.
www.leem-bouw-kunst.nl site over het bouwen van lemen huizen.
www.passiefhuis.nl site met informatie over passiefhuistechnologie in Nederland.
www.slimbouwen.nl site met informatie over Slimbouwen.
www.stedelijkedistributie.nl site met informatie over duurzame bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in de stad.
www.vrom.nl informatie over het gemeentelijk beleid gericht op duurzame stedenbouw.

Kennisinstituten
www.kei-centrum.nl site van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing.
www.kema.nl site van Kema, energieconsultant en specialist op het gebied van keuring en certificatie.
www.imsa.nl site van IMSA Amsterdam, adviesbureau en denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
www.nibe.org site van het Nederlands instituut voor Bouwbiologie en Ecologie.
www.nido.nu site van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido).
www.tno.nl site van TNO.

Milieu algemeen
www.milieubarometer.nl online meetinstrument voor de milieukosten en milieubelasting van bedrijven. www.milieucentraal.nl site met informatie over energie en milieu in het dagelijks leven.
www.milieudefensie.nl site van Milieudefensie over globalisering, verkeer, klimaat, ruimte, voeding, landbouw en recreatie.
www.milieukeur.nl site van Stichting Milieukeur met duurzaamheidscriteria voor producten, processen en diensten.
www.oneplanetliving.org site met onder meer de tien basisprincipes voor duurzaam ontwikkelen.
www.wnf.nl Nederlandse site van het Wereld Natuurfonds.
www.ecolage.nl op deze site staan bedrijven die eco zijn, zodat je op een gemakkelijke manier alle dagelijkse en niet-dagelijkse zaken in één oogopslag 'groen' kunt maken.

Overheidsinstanties
www.duurzamegemeente.nl portal voor duurzaamheidsprofessionals.
www.minez.nl site van het Ministerie van Economische Zaken.
www.minvrom.nl site van het Ministerie van VROM.
www.duurzameoverheden.nl site van en voor alle gemeenten.

Personen
Overzicht duurzame personen

Overig
www.ladiesfirst.nu site van initiatiefnemer Wubbo Ockels.
www.clubofrome.nl een wereldwijde denktank en centrum voor innovatie en initiatief.
www.urgenda.nl site van Urgenda, een actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid.
www.mvonederland.nl site van MVO Nederland die ondernemend Nederland ondersteunt en stimuleert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
www.duurzamer.com blog over duurzame energie, duurzaam ondernemen en duurzame architectuur.
www.bambooteam.com/pablo site over onderzoek naar het duurzame gebruik van bamboe.
www.promotieelektrischvervoernederland.nl deze site promoot het gebruik van elektrisch vervoer.
www.1010global.org 10:10 is een grote klimaatcampagne met als doel onze CO2-uitstoot in één jaar met 10% te verminderen, beginnend in 2010.

Loading...