Anne-Marie Rakhorst

Anne-Marie Rakhorst is een ondernemer in hart en nieren. Ondernemen boeit haar en inspireert haar om het beste uit zichzelf te halen en te geven. Zij voelt zich thuis in de ondernemerswereld en ziet telkens nieuwe kansen voor haar bedrijf. Dat verklaart de snelle groei die Search vanaf 1994 heeft doorgemaakt.

Ondernemen betekent voor Anne-Marie kansen benutten die zich voordoen en daarbij als ondernemer je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voor de mensen die in je bedrijf werken, voor je omgeving en voor het milieu.  Environment inspires: een motto dat alles zegt over Search. Voor dit internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut is dat de drijfveer van waaruit de bedrijven werken en hun opdrachtgevers van dienst zijn. Op tal van gespecialiseerde vakgebieden.

In 2014 bundelt Search zijn krachten met SGS, wereldwijd marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Rakhorst draagt haar directeurschap op 1 oktober van dat jaar over aan Freddy Bracke, Udo Waltman en Michel Baars. Zelf gaat Anne-Marie Rakhorst verder als duurzaam ondernemer en eigenaar van duurzaamheid.nl. Ze helpt bedrijfsleven en overheid hun businesscase te verduurzamen en inspireert hen door kennis te delen. Daarnaast gaat ze de strategie van SGS op het gebied van duurzaamheid (inter)nationaal verder uitdragen.

Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staan centraal. Net als iedereen - mensen en bedrijven - wil Anne-Marie meewerken aan een wereld die onze en toekomstige generaties in hun levensbehoeften voorziet. Dat kan als iedereen de schouders eronder zet om een schone, mooie en duurzame wereld door te kunnen geven aan volgende generaties.

Bezoek de website van Anne-Marie.

Loading...