Cradle to Cradle

Braungart en McDonough schetsen in Cradle to Cradle een wereld van overvloed en gaan uit van een positief mensbeeld. In hun ogen komt het huidige milieubeleid te veel neer op schuldmanagement dat vooral consuminderen en minimaliseren als antwoord ziet. In de Cradle to Cradle kringloopvisie kan iedereen volop produceren en consumeren.
Het gaat de auteurs om het scheppen van een natuurlijk klimaat dat ‘oneindigheid’ oplevert. Als mensen, net als de mieren, leren alle materialen die zij verbruiken om te zetten in voedselkringlopen, dan zijn de problemen van overbevolking en uitputtende voorraden uit de wereld.Cradle to Cradle-productcertificering
Ondernemers kunnen nu ook zélf actief aan de slag met het Cradle to Cradle- gedachtegoed. Met het Cradle to Cradle-certificeringsproces maakt u uw producten stap voor stap aantoonbaar duurzamer, zodat ze passen binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. Bovendien bespaart u kosten, voegt u waarde toe aan uw producten voor klanten en laat u innovatie en creativiteit tot bloei komen binnen uw organisatie.

Lees hier meer over de Cradle to Cradle-productcertificering.

Loading...